mfajri.net

Blog Urang Banua Barrau

Kissa Ammiddai – Kissa Lappas Sahur (06)

Kissa Lappas Sahur (06)

*Pakaut-kaut*

Talla abis parrai 2 ari lakanak sakula awwal puasa, ari ini masuk bapaling sakula. Damitu jua anak Ammiddai anu kallas 3 SD attu..

“Anak-anak… Puasa dangkita kaparais??.. “, Gurunya batanya kan abisia lakanak di dalam kallas ah..

“Puasa buuuu… Sawut lakanak muridnya attu kaparais

Pintar.. Cuba, siapa dampa masuk surga?? Anu dampa, badiri cuba…

Kaparais lakanak di kallas attu badiri, tapi inggan sikkung dudduk badiam saja. Diparhatikan gurunya, rupanya si Alus anak Ammiddai..

“kawu alliapa Alus, badiam saja cada kawu lumpai badiri bangsa kawal-kawalmu ah?? Sakit kah kawu ini?? Cada kawu dampa masuk surga jua kah??”

“Dampa sunggu mangka inda eh buu. ..”

“Nah mangka kawu cada badiri bangsa kawal-kawalmu attu??”

“Au…. Talla andak basurung sakarang inikah kita bu….??!!!

😂😂😂😂😂😂😂
#mf

Bagi Artikel Ini Ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

comments

mfajri.net sejak 2008